HomeЕзикови курсовеБългарски за чужденци

Български език за чужденци

Български език за чужденци/Bulgarian for foreigners

  bg.jpg      
 
         
 
 КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ
Български език за чужденци
 
Системата "Аз говоря български език" 
 
на издателство "Фабер" , гр. Велико Търново 
 
I - во ниво  100 часа
 
310 лв.
IІІ - то ниво     80 часа
 
248 лв.
ІІ - ро ниво 100 часа
 
310 лв.
ІV - то ниво      60 часа
 
186 лв.
 
 
 
    Курсът по български език за чужденци е съобразен с разработената от Съвета на Европа Обща европейска езикова рамка, която регламентира необходимата компетентност за различните равнища. Представеният учебен материал е предвиден за 120 учебни часа. Придобитата езикова компетентност по български език  съответства на ниво А1 или А2.
 
     
Free business joomla templates