HomeЕзикови курсовеНемски език

Немски език

Немски език - German

978_3_468_47901_4.jpg     978_3_468_47911_3.jpg

 
Немски език 
Система Berliner Platz в 6 нива А1, А2, В1, В2, С1 и С2 на издателство Langenscheide - съвременна, забавна, в крак с новото време.
Berliner Platz I A1 100 часа
A2 100 часа
Berliner Platz IІ В1 100 часа
В2 100 часа
Berliner Platz IІІ С1 100 часа
С2 100 часа
     
  Курсът по немски език в три нива е съобразен с общата езикова рамка, която описва езиковите и не езиковите знания, които трябва да придобият усвояващите даден език, за да могат ефективно да действат в среда, където той се използва, предоставя ясни критерии относно методиката на обучение, регламентира необходимата компетентност за различните равнища.
 
            В съответствие с тази Рамка в учебния процес се застъпва дейностният подход, според който курсистът трябва да се научи да използва езика в реални ситуации. Тези ситуации са от различни области: лични /аз и моето семейство, развлечения и др./, обществена / на улицата, в магазина, банката, болницата/, професионална /работно място и професионални интереси/, учебна /учебно заведение/.
 
             Темите върху, които се работи съответстват на посочените области на човешката дейност. Включените в тях упражнения и текстове дават възможност за изграждане на езиковата компетентност на обучаемия, която му е необходима да общува в среда където хората общуват на немски език.
 
            За да общува успешно, курсистът трябва да притежава не само съответните езикови, но и не езикови знания, такива, които изграждат неговата социокултурна компетентност. Затова курса е насочен към бита и културата на немското население: празници, храна, напитки, отношение между различните поколения, подаръци и др.
 
             Курсът предвижда обучение на комуникативен принцип: усвояване на езиковите единици и структури чрез общуване, с приоритет на устната реч пред писмената, подаване на граматиката от функционална гледна точка, трениране на изразяването на определени комуникативни намерения /молба, съгласие, не съгласие с чуждо мнение, извинение и др./ и общи представи /количество, време, място и ..../ с различни езикови средства.
 
              В самия курс са застъпени игрови упражнения. Изхожда се от разбирането, че положителните емоции подпомагат усвояването на езика, също така са предвидени часове за разговор, слушане, граматика и мултимедия.
 
 
Free business joomla templates