Руски език

Руски език - Russian

 kontakt1.gif25639.jpg

           

     Руският език (русский язык) е най-разпространеният славянски език, говорен от около 167 000 000 души в Русия и други страни. През XX век той придобива голямо политическо значение и днес е официален език на няколко държави (Русия, Казахстан, Беларус, Киргизстан), както и на Организацията на обединените нации. Заедно с английския и китайския, руският е един от трите най-широко разпространени езици в света. Повече от една четвърт от световната научна литература е публикувана на руски.   

    Обучението по руски език в учебен център „Дружба” се провежда по системата "КОНТАКТ", подходяща за всяко ниво на владеене. Тя е подходяща както за ученици, така и за студенти и  работещи.        

     Системата "КОНТАКТ" има четири нива, при преминаването на които курсистите усъвършенстват своите знания по езика и имат възможността да комуникират свободно. Тази система е достъпна и максимално съобразена с целите, които са си поставили курсистите. Системата позволява отлично усвояване на разговорния руски език и придобиване на добра писмена култура.         


     Системата "КОНТАКТ" е ориентирана към усвояване на лексиката, използвана в ежедневието. Учебното съдържание е съобразено с международните стандарти за владеене на руски език като чужд, разработени от Института по руски език, " А. С. Пушкин", гр. Москва.

Free business joomla templates