HomeЕзикови курсовеТурски език

Турски език

tr1.jpg tr2.jpg

КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК
Системата GÖKKUŞAĞl на издателство DILSET има 6 нива, кат всяко е разделено на 2 поднива. Системата е подходяща за студенти и работещи.
GÖKKUŞAĞl I
16 седмици
100 часа
GÖKKUŞAĞl II
16 седмици
100 часаКурсът по турски език е съобразен с Общата езикова рамка, която описва знанията, които трябва да придобият изучаващите даден език, за да могат ефективно да използват езика в ежедневието си и на работното място.

В учебния процес се застъпва подхода на изучаване на езика, използван вкъщи, сред приятели и в работната среда. Темите, които се разглеждат, са: "Аз и моето семейство", "Развлечения", "На улицата", "В магазина, банката, болницата", "Работно място и професионални интереси", "Училище и университет".

Упражненията и текстовете дават възможност за изграждане на езиковата компетентност на курсиста.

За да общува успешно, курсистът трябва да притежава не само съответните езикови, но и представа от бита и културата на турския народ: празници, храна, напитки, отношение между различните поколения, подаръци и др.


Курсът предлага усвояване на езиковите единици и структури чрез общуване - с приоритет на устната реч пред писмената, подаване на граматиката от функционална гледна точка, трениране на изразяването на определени комуникативни намерения /молба, съгласие, възражение, извинение и др./ и общи представи /количество, време, място/.

В самия курс са включени игрови упражнения.

Free business joomla templates