Подготовка за FCE, CAE, IELTS, TOEFL

Подготовка за CAE, FCE, CPE, SAT and TOEFL

FCE /First Certificate in English/ – е първият междунарoден сертификат на University of Cambridge, който отговаря на ниво В2 от Oбщата европейска езикова рамка. Той удостоверява езиковата кампетентност на притежателя му да учи и работи в англоезична среда. Програмите за подготовка за FCE са подходящи за кандидати, усвоили ефективно ниво Upper-Intermediate.

 

CAE /Certificate in Advanced English/ – е вторият международен сертификат на University of Cambridge, който отговаря на ниво С1 от Oбщата европейска езикова рамка. Той се изисква от университети и организации по целия свят като свидетелство за владеене на английски език. САЕ се признава в цял свят.


СРЕ /Certificate of Proficiency in English/ - е най-високият международен сертификат за владеене на английски език. Той се равнява на ниво С2 от Общата европейска едикова рамка и удостоверява, че притежателят му владее английски на нивото, на което го владее един добре образован англичанин. СРЕ има най-голямо приложение в професионалната и образователната сфера, тъй като  е свидетелство за перфектно владеене на езика.

ПРОГРАМА

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОГРАМАТА:

 

I СЕМЕСТЪР - 1 Октомври - 29 Януари


II СЕМЕСТЪР - 2 Февруари - 31 Май

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 195 УЧЕБНИ ЧАСА ПО 40 МИН.

 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА:

 

сутрин : 9,00 - 11,30,

следобед : 14,00 - 16,30 или 16,00 - 18,30,

вечер: 18,30 - 20,30;

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) e приемен тест за учебни заведения - колежи и университети в САЩ, Канада и др. Тестът е предназначен за кадидати, за които английският не е първи език. Валидността на резултатите от теста е 2 години. TOEFL се организира и оценява централизирано от американската правителствена организация Educational Testing Service (ETS) и института за TOEFL, който разработва изпитните въпроси.

SAT /Scholastic Aptitude Testе/ система за проверка на знанията. Провежда се под формата на стандартизиран тест(SAT Reasoning Test) и е приложима за много предмети. SAT е широко разпространен като приемен изпит за колежите и университетите в САЩ. Администрира се от College Board (организация с нестопанска цел с централа в Ню Йорк) и се развива, публикува и отчита от Educational Testing Service (ETS).

Free business joomla templates