HomeПодготовка за изпитиПодготовка за SAT

Подготовка за SAT

Подготовка за SAT

 

SAT /Scholastic Aptitude Testе/ система за проверка на знанията. Провежда се под формата на стандартизиран тест(SAT Reasoning Test) и е приложима за много предмети. SAT е широко разпространен като приемен изпит за колежите и университетите в САЩ. Администрира се от College Board (организация с нестопанска цел с централа в Ню Йорк) и се развива, публикува и отчита от Educational Testing Service (ETS).

 

 

Free business joomla templates